Trang chủ > php cơ bản > Tính diện tích hình chữ nhật (PHP – HTML)

Tính diện tích hình chữ nhật (PHP – HTML)

Bài Tính diện tích hình chữ nhật (PHP + HTML)

Lưu ý để học tốt các bạn nên xem những bài cơ bản trước và học theo thứ tự

Vì mỗi bài chúng tôi post lên có những điểm khác nhau và phát triển theo từng bài .

Viet Matrix Revolutions

Viet Matrix Revolutions

Sau đây là code

==========<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Diện Tích Hình Chữ Nhật</title>
<style type=”text/css”>
<!–
.style1 {color: #FFFFFF}
–>
</style>
</head>

<body>
<?php
$chieu_dai=$_POST["chieu_dai"];
$chieu_rong=$_POST["chieu_rong"];
$ket_qua=$chieu_dai*$chieu_rong;
?>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”dientichhinhchunhat.php”>
<table width=”400″ border=”0″ align=”center” bgcolor=”#E9D18B”>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center” bgcolor=”#FF6666″><h1 class=”style1″>Diện Tích Hình Chữ Nhật </h1></td>
</tr>
<tr>
<td width=”101″><strong>Chiều Dài </strong></td>
<td width=”283″><label>
<input name=”chieu_dai” type=”text” id=”chieu_dai” value=”<?php echo $_POST["chieu_dai"];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Chiều Rộng </strong></td>
<td><label>
<input name=”chieu_rong” type=”text” id=”chieu_rong” value=”<?php echo $_POST["chieu_rong"];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Diện Tích </strong></td>
<td><label>
<input name=”ket_qua” type=”text” id=”ket_qua” value=”<?php echo $ket_qua; ?>” readonly=”true” style=”background-color:#FF99FF” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Tính Diện Tích” />
</label></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

==========

About these ads
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: