Trang chủ > OOP - JAVA > The Switch-Case Construct – cấu trúc switch – case (java)

The Switch-Case Construct – cấu trúc switch – case (java)

Tháng Mười Một 17, 2009 Để lại phản hồi Go to comments

Chào các bạn hôm trước tôi trình bày cấu trúc if – else

http://vietmatrix.wordpress.com/2009/11/12/ph%E1%BA%A7n-1-bai-2-ussing-conditinal-statements-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-c%E1%BA%A5u-truc-di%E1%BB%81u-ki%E1%BB%87n/

Nay sẽ trình bày tiếp thêo cấu trúc switch – case

The Switch-Case Construct
Cú pháp:
switch( Expression or variable name)
{
case exp1:
Statements;
break;
case exp2:
Statements;
break;
case exp3:
Statements;
break;
default:
Statements;

}

Ví dụ:
class switchcase{
public static void main(String[]args){

char x=’d’;
switch(x){
case ‘a’:
System.out.println(“Gia tri cua x la :”+x);
break;
case ‘h’:
System.out.println(“Gia tri cua x la :”+x);
break;
default:
System.out.println(“Khong co gia tri nao tru hop”);
}

}
}


Ví dụ thêm về cấu trúc switch – case với số int

class switchcaseso{
public static void main(String[]args){
int vietmatrix=8;
switch(vietmatrix){
case 1:
System.out.println(“Viet Matrix duoc gan gia tri la:”+vietmatrix);
break;
case 2:
System.out.println(“Viet Matrix duoc gan gia tri la:”+vietmatrix);
break;
case 3:
System.out.println(“Viet Matrix duoc gan gia tri la:”+vietmatrix);
break;
case 8:
System.out.println(“Viet Matrix duoc gan gia tri la:”+vietmatrix);
break;
default:
System.out.println(“Viet Matrix Revolutions”);
}
}
}

Các bạn có thể download code tại đây
Ghi rõ nguồn Viet Matrrix khi phát hành lại thông tin này

About these ads
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: