Trang chủ > php cơ bản > Tính Tiền Điện [PHP-HTML]

Tính Tiền Điện [PHP-HTML]

Viet Matrix Revolutions

Viet Matrix Revolutions

Code

=====

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Tính Tiền Điện </title>
<style type=”text/css”>
<!–
.style1 {color: #FFFFFF}
–>
</style>
</head>

<body>
<?php
/*
Viet Matrix Revolutions
Anderson_neo . Alexbtp  . .. Và các thành viên khác
alexbtp@gmail.com
*/
?>
<?php
if(isset($_POST[“ten_chu_ho”]) && isset($_POST[“chi_so_cu”]) && isset($_POST[“chi_so_moi”]))
{
$ten_chu_ho=$_POST[“ten_chu_ho”];
$chi_so_cu=$_POST[“chi_so_cu”];
$chi_so_moi=$_POST[“chi_so_moi”];
$don_gia=$_POST[“don_gia”];
//$so_dung=$chi_so_moi – $chi_so_cu;
//$thanh_tien=$so_dung * $don_gia;
$thanh_tien=($chi_so_moi-$chi_so_cu)*$don_gia;
}
?>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=””>
<table width=”400″ border=”0″ align=”center” bordercolor=”#FFCC99″ bgcolor=”#FFCC99″>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center” bgcolor=”#FF6600″><h2 class=”style1″>Thanh Toán Tiền Điện </h2></td>
</tr>
<tr>
<td width=”142″><strong>Tên Chủ Hộ </strong></td>
<td width=”242″><label>
<input name=”ten_chu_ho” type=”text” id=”ten_chu_ho” value=”<?php echo $_POST[“ten_chu_ho”];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Chỉ Số Cũ </strong></td>
<td><label>
<input name=”chi_so_cu” type=”text” id=”chi_so_cu” value=”<?php echo $_POST[“chi_so_cu”];?>” />
(Kw)</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Chỉ Số Mới </strong></td>
<td><label>
<input name=”chi_so_moi” type=”text” id=”chi_so_moi” value=”<?php echo $_POST[“chi_so_moi”];?>” />
(Kw)</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Đơn Giá </strong></td>
<td><label>
<input name=”don_gia” type=”text” id=”don_gia” value=”<?php echo $_POST[“don_gia”];?>” />
(VNĐ)</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Số Tiền Thanh Toán </strong></td>
<td><label>
<input name=”thanh_tien” type=”text” id=”thanh_tien” style=”background-color:#FF99FF” value=”<?php echo $thanh_tien;?>” readonly=”true” />
(VNĐ) </label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center” bgcolor=”#FFCC99″><label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Tinh” />
</label></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>

=====

Ghi rõ nguồn khi phát hành khi sử dụng lại thông tin này

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: